Huyện Cát Hải duy trì gần 120 ha sản xuất nông nghiệp xanh, sạch

Năm 2013, huyện Cát Hải duy trì diện tích gần 120 ha gieo trồng theo mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, bền vững trên địa bàn. Theo đó, diện tích lúa cả năm gieo trồng đạt 31,4 ha, sản lượng thóc thu hoạch ước đạt 136 tấn. Diện tích trồng màu lương thực đạt 51 ha, bằng 100% kế hoạch; sản lượng ước đạt 260 tấn, bằng 104% kế hoạch. Diện tích trồng rau xanh ước đạt 18,5ha, bằng 103% kế hoạch; sản lượng rau ước đạt 314 tấn, bằng 116% kế hoạch. Sản lượng hoa quả tươi các loại ước đạt 551 tấn, bằng 102% kế hoạch. Diện tích trồng cây hồng hoa ước đạt 16,5ha, bằng; sản lượng ước đạt 78,5 tấn.

Huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNN huyện triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân, nhà sản xuất về kỹ thuật, giống, cách chăm bón và biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Huyện chú trọng khoanh vùng, khuyến khích phát triển sản xuất và nhân giống một số loài cây đặc sản trên địa bàn như cam Gia Luận, cây hồng hoa; rau xanh trên đảo phục vụ nhu cầu đời sống và dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Theo: baohaiphong.com.vn

Chia sẻ: