Kỹ thuật gieo trồng cây Hibiscus (Hồng Hoa)

Kỹ thuật gieo trồng cây Hibiscus (Hồng Hoa)

Khâu 1: Khâu làm đất. Trước khi gieo trồng nên phát quang bụi rậm, dọn cỏ, cày tơi đất toàn diện sâu khoảng 15-20cm. Trước khi gieo hạt lên đánh luống, tạo rãnh giữa các luống, luống rộng khoảng 0.7-1.2m, cao từ 25-30cm để trồng 2 đến 3 hàng.

Khâu 2: Gieo hạt. Xử lý ngâm hạt trong nước 30 phút 20 độ C.

Có 2 phương thức gieo hạt.

1. Gieo trong vườn ươm, cây được 7-10cm thời gian từ 25-30 ngày có thể đánh ra trồng.

2. Gieo trực tiếp trong ruộng sản xuất mỗi hốc gieo từ 2-3 hạt khoảng cách hốc nọ đến hốc kia từ 60cm lên 80cm. Từ 20.000 đến 22.000 cây/1ha (Hạt nảy mầm ở nhiệt độ 16-18 độ C.)

Sau khi gieo hạt có thể phủ mỏng trên mặt luống bằng chấu hoặc rơm dạ để giữ độ ẩm.

3. Chăm sóc sau khi gieo trồng cần đảm bảo độ ẩm cho hạt giống nảy mầm, cần làm cỏ, vun xới trong vài tháng đầu.

Lưu ý: Thời gian phát triển ở nhiệt độ thích hợp 25-38 độ C. Trên 38 độ C không nảy mầm, và không phát triển.

Điện thoại hỏi đáp và tư vấn ký thuật gieo trồng 0313 589 798.

Email: [email protected]

Chia sẻ: