Thông báo

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
THỰC PHẨM TRƯỜNG XANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

THÔNG BÁO
Về việc đổi tên Công ty

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác!

Trước hết, Công ty Cổ phần  Thương Mại Thực Phẩm Trường Xanh xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý công ty trong thời gian qua.

 

Sau 8 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu Thực Phẩm Trường Xanh dần dần đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, nay Công ty Cổ phần Thương Mại Thực Phẩm Trường Xanh xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:

Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên công ty

Công ty Cổ phần thương mại Nhà Việt

Công ty Cổ phần Thương mại Thực Phẩm Trường Xanh

Thay đổi

Tên giao dịch

Viet House Trading Stock Company

Truong Xanh Food Trading Stock Company

Thay đổi

Tên viết tắt

Viet House Trading, JSC

Truong Xanh Trading, JSC

Thay đổi

Địa chỉ

Đường 351 Cách Thượng – Nam Sơn – An Dương - Hải Phòng

Đường 351 Cách Thượng – Nam Sơn – An Dương - Hải Phòng

Không đổi

Số ĐKKD

0200781696

0200781696

Không đổi

Mã số thuế

0200781696

0200781696

Không đổi

Điều 2. Kể từ ngày 15/01/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Thực Phẩm Trường Xanh chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 15/01/2015, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khác hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

Điều 3. Kể từ ngày 15/01/2015, kính đề nghị Quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Vậy Công ty Cổ phần Thương Mại Thực Phẩm Trường Xanh xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

tải 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Hoàng Văn Tuyên

Chia sẻ: